Pages

Monday, March 2, 2015

ШУТИС-ийн оюутан залуучуудын үнэт зүйлсийн судалгаа. Социологич Т.Оюунбилэг“ШУТИС-ийн оюутан залуучуудын үнэт зүйлсийн баримжааллын өнөөгийн байдал”
Т.Оюунбилэг

                Залуучуудын үнэт зүйлсийн баримжааллыг судлах нь нийгмийн шинэ нөхцөл байдалд дасан зохицох түвшин, түүний нөөц боломжийг тодорхойлох үндэс болдог. Үнэт зүйлсийн ямар суурь бүрэлдсэнээс ирээдүйн нийгмийн байдал ихээхэн хамаардаг. Үнэт зүйлс нь

Friday, October 17, 2014

Сэтгэл зүйн дайралтаас хамгаалах аргууд

Хэрэв хүн аливаа асуудалд өөрийгөө хянаж чадахаа больж, сэтгэл хөдлөлөө дарж чадахгүй, уурласан, цухалдсан байдал гаргадаг бол тэр хүн хүмүүстэй ажиллаад хэрэггүй” гэсэн үг

referat zagvar

Реферат

Сэдэв: Өсвөр насны архи болон согтууруулах ундааны их хэрэглээ нь тэдний гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан болдог.
Гүйцэтгэсэн: Ж.Даваажав /K.SS09D007/

peferat davaajavСэдэв: Өсвөр насны архи болон согтууруулах ундааны  их хэрэглээ нь  тэдний гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан болдог.
  Гүйцэтгэсэн: .........................Ж.Даваажав /K.SS09D007/

Tuesday, September 30, 2014

Хувь хүний ирээдүйн төлөвлөлт хийх техник

Хувь хүний ирээдүйн төлөвлөлт хийх техник
Jonathon Drake, MSW
University of New Hampshire Institute on Disability
Хувь хүний ирээдүйн төлөвлөлт хийх үйл явц
Нэгдүгээр үе шат. Мэдээлэл цуглуулах-нөхцөл байдлын үнэлгээ
Үйл явц:

Friday, January 10, 2014

“СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ГИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ НЬ“СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ГИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ НЬ

ШУТИС-ийн НТС-ийн Нийгмийн Ажлын Профессорын багийн
ахлах багш, магистр Т.Оюунбилэг
oni_5523@yahoo.com

Оршил

Хөдөлмөрийн яам “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн зээлийг 2011 оны Засгийн газрын 134


Friday, December 6, 2013